Vi løser avfallsrelaterte utfordringer i samfunnet

Din lokale containerutleier

Lindum leier ut containere til private og bedrifter i Drammen, Odda og Lillesand. Vi tror på god kundeservice og gode kundeopplevelser, og har derfor kontorer på alle disse stedene slik at du som kunde får tett oppfølging av personell med lokal kompetanse og god kunnskap om avfallshåndtering.

Miljø og samfunn

Bærekraft er grunnlaget for vår eksistens. Avfall er ressurser, og vår oppgave er å behandle det på en måte så disse kan gjenvinnes, utslipp av klimagasser reduseres og miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet.

Kvinnelig forsker holder opp reagensrør med rosa væske i laboratorium

Forskning og utvikling

Siden Lindums begynnelse har forskning stått sentralt i utviklingen av nye behandlingsløsninger. Forskningen gir ny kunnskap som på ulike måter kan brukes for å utvikle nye løsninger.

Sammen skal vi sørge for at det finnes løsninger for morgendagens avfallsutfordringer.

Siste nytt

Synes du som vi at miljø, grønn industri og sirkulær økonomi er spennende?

Anlegg Oredalen

Lindum Oredalen mottok brannavfall etter storbrann i i Fredrikstad

Lindum Oredalen mottok tidligere i år asbestholdig brannavfall etter brannen på Hotell Fredrikstad. Fordi avfallet inneholdt uforbrent trevirke måtte Lindum søke om dispensasjon for å ta imot.

Ringvirkninger

Lindum Sør med støtte til Ung Husflid Lillesand

Kunnskap om avfall, miljø og klima er noe vi engasjerer oss for. Lindums sponsorprogram Ringvirkninger fordeler hvert år midler til initiativ i nærområdene der vi har anleggsvirksomhet. I år har vi blant annet støttet Ung Husflid i Lillesand i Agder som jobber med tekstil, sløyd og gjenbruk.