Vi løser avfallsrelaterte utfordringer i samfunnet

Din lokale containerutleier

Lindum leier ut containere til private og bedrifter i Drammen, Odda og Lillesand. Vi tror på god kundeservice og gode kundeopplevelser, og har derfor kontorer på alle disse stedene slik at du som kunde får tett oppfølging av personell med lokal kompetanse og god kunnskap om avfallshåndtering.

Miljø og samfunn

Bærekraft er grunnlaget for vår eksistens. Avfall er ressurser, og vår oppgave er å behandle det på en måte så disse kan gjenvinnes, utslipp av klimagasser reduseres og miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet.

Kvinnelig forsker holder opp reagensrør med rosa væske i laboratorium

Forskning og utvikling

Siden Lindums begynnelse har forskning stått sentralt i utviklingen av nye behandlingsløsninger. Forskningen gir ny kunnskap som på ulike måter kan brukes for å utvikle nye løsninger.

Sammen skal vi sørge for at det finnes løsninger for morgendagens avfallsutfordringer.

Siste nytt

Synes du som vi at miljø, grønn industri og sirkulær økonomi er spennende?

Klargjøring av PFAS
Forurensede masser

Lindum valgt som leverandør på mottak av PFAS-masser

Lindum er valgt som leverandør på mottak av PFAS-masser fra en nedlagt industritomt på Østlandet. Opprydding av forurensede masser er både nødvendig og viktig for å hindre utlekking til og skade på naturen, og trygg håndtering av forurensede masser er en svært sentral del av Lindums samfunnsoppdrag.

Stort område av grønn plen, blå himmel og trær i bakgrunnen
Biologisk behandling

Prosjekt ferdigplen

Vi er hele tiden på let etter gode anvendelsesområder for biogjødselen som produseres sammen med biogassen i et biogassanlegg. Kanskje har du ikke tenkt over at når biogassen er tappet ut og fylt på en buss eller bil, står det igjen mye næringsrik biomasse som er gull verdt for å øke fruktbarheten i jordsmonnet?