Ett Lindum

Et bredt, faglig mangfold har vært en viktig årsak til at Lindum er det vi er i dag. Vi tror på potensialet som bor i hver enkelt. Vårt interne slagord – Ett Lindum – betyr ganske enkelt at vi som jobber i Lindum er ett fellesskap. Med felles verdier og felles mål.

I Lindum har vi behov for forskjellige mennesker med forskjellig kompetanse. Stillingene spenner fra prosessoperatører og maskinførere til økonomer, forretningsutviklere og forskere. Uavhengig av stilling kan vi tilby faglig karriereutvikling, meningsfylte arbeidsoppgaver og en trygg organisasjonskultur som ser enkeltmennesket.

Tre kollegaer i sofa ser på felles PC skjerm

Ledige stillinger

Vi trenger flere kloke hoder med på laget! Ser du etter nye utfordringer, og ønsker å bli en del av Lindum? Ta en titt på våre ledige stillinger.

Menneskene i Lindum

«Jeg føler at jobben min er givende og viktig fordi vi bidrar i kampen mot klimaendringene. Arbeidshverdagen min er spennende, variert og utfordrende.»

«Arbeidshverdagen min er variert, hektisk, givende og skitten. Vi har det gøy på jobb, og det gjør meg stolt at jeg jobber med prosessindustri som er bra for miljøet.»

Mann i arbeidstøy foran installasjon i anlegg

«Det desidert beste med å jobbe med forskning og utvikling i Lindum er at jeg får brukt kreativiteten og nysgjerrigheten min til å finne nye og bedre måter å utnytte avfallsressursene våre på.»

«Arbeidshverdagen min er preget av å være 'hands on' og løsningsorientert. Jeg liker veldig godt at jeg i Lindum får være med å skape noe konkret som tar vare på miljøet og ressursene våre.»

«Jeg synes alt med anlegg er moro! Dagene mine er varierte, og jeg liker at jeg kan tenke nytt, at jeg får være med i utviklingen av anlegget og at det er kort vei fra meg til ledelsen.»

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene våre, kollegaene våre og arbeidsgiveren vår. I Lindum mener vi at medarbeiderskap og lederskap går hånd i hånd og utvikles best sammen. Hvert andre år gjennomfører vi en undersøkelse for å ta temperaturen i selskapet på viktige forhold som blant annet medarbeiderskap.

Lindum er preget av en flat organisasjonsstruktur hvor det er kort vei til ledelse, flere sosiale møteplasser og etablerte systemer for internkommunikasjon. Dette legger til rette for at alle kan ta et ansvar for et godt arbeidsmiljø og en trygg sikkerhetskultur.

Ledelse i Lindum

Ledelse og medarbeiderskap er gjensidig avhengige, og derfor har vi også fokus på utvikling av våre ledere gjennom faste møteplasser og faglig påfyll. Våre ledere følger tre lederprinsipper:

  • Verdiskaping – Vi skal utvise høy kompetanse og kvalitet i alle ledd
  • Tett på – Vi skal utvikle et arbeidsmiljø preget av tillit, stolthet, samarbeid og fellesskap
  • Utviklende organisasjon – Vi skal fremme kunnskapsdeling og problemløsing

Utvikling og kompetanse

Det er lov å lære i Lindum, og det er det vi ønsker at du skal. Det finnes alltid ny og spennende kunnskap tilgjengelig som kan utvikle oss og verden videre. Vi er opptatt av kompetanseheving og -mobilisering, og å skape attraktive arbeidstakere.

Vi vet at mennesker lærer forskjellig, og har nylig lansert en spillbasert opplæringsplattform som en del av læringsformene i vårt interne kompetanseprogram Lindumskolen.

Mangfoldsarbeid

Vi jobber med langsiktige tiltak for å øke mangfoldet i selskapet og bygge bred kompetanse innen våre satsingsområder. Mangfold er mer enn kjønn, legning, funksjonsgrad og etnisitet. Det er også holdninger, kultur, meninger og personlighet. Vi har lang historie med å fremme et arbeidsliv med plass til alle, og har blant annet et tett samarbeid med NAV og andre aktører innen arbeidstrening.

Våre verdier

Illustrasjon
Troverdig

Vi snakker sant, og vi er til å stole på. Vi baserer vårt arbeid på forskningsbaserte fakta, og vår faglige integritet er sterk.

Illustrasjon
Entusiastisk

Vi er fleksible, fremoverlente og ser alltid muligheter. Vi har en genuin lidenskap for den jobben vi gjør, og denne lidenskapen skinner igjennom i alt vi gjør.

Illustrasjon
Nyskapende

Vi tenker ut nye løsninger og gjør disse operative. Vi baner vei og tør å tenke utenfor boksen.

Illustrasjon
Kunnskapsrike

I Lindum er vi kompetansedrevne og jakter alltid på ny kunnskap, som vi deler med hverandre og omverdenen.

Illustrasjon
rOmslige

I Lindum er vi rause og støttende overfor hverandre. Alle ansatte skal ha utviklingsmuligheter og føle at det er plass til å komme med ideer og innspill.

Illustrasjon
Miljøbevisste

Å være miljøbevisste er sjelen vår – og levebrødet vårt. Vi har et miljøfokus i alt vi foretar oss, og vi er kompromissløse på alt som er relatert til miljø.

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Vi samarbeider tett med flere utdanningsinstitusjoner, deriblant Universitetet i Sørøst-Norge om Nærings- og industrimastergraden deres. Siden 2020 har vi hatt studenter ansatt hos oss som har jobbet med problemstillinger relevant for Lindum og eget utdanningsløp. Dette har gitt verdifull arbeidserfaring for studentene som samtidig har fått lønn. Du kan lese mer om programmet via deres nettsider.

Vi har også et samarbeid med Sandefjord videregående skole om praksisstudenter innenfor faget kjemi-prosess. Her utplasseres elever som får jobbe noen uker sammen med våre prosessoperatører i biogassanlegget.